Σκοπός

Σκοπός της ομάδας μας είναι να μπορούμε να αξιολογήσουμε ταχύτατα και αξιόπιστα την αναγνωστική ικανότητα ενός παιδιού, όχι μόνο μέσω ποιοτικών αλλά και συγκεκριμένων ποσοτικών χαρακτηριστικών.

Γι’ αυτό, μια διεπιστημονική ομάδα από Έλληνες επιστήμονες με επικεφαλής τον Δρ. Ιωάννη Ασλανίδη, και μετά από δέκα χρόνια μακροσκελών ερευνών, ανέπτυξε ένα πολυπαραμετρικό εργαλείο, το R.A.D.A.R. (αρκτικόλεξο των αγγλικών λέξεων Rapid Assessment for Dyslexia and Abnormalities in Reading ─δηλαδή Τάχιστη Αξιολόγηση Δυσλεξίας και Ανωμαλιών της Ανάγνωσης─) το οποίο, μέσω του ειδικού λογισμικού του δίνει τη δυνατότητα να εξαχθούν μετρήσιμα και αντικειμενικά συμπεράσματα για την αναγνωστική ευχέρεια ενός μαθητή και για το εάν υποβόσκει αναγνωστικό πρόβλημα ή όχι.

Το RADAR, ως εργαλείο ανίχνευσης και ελέγχου προόδου της ανάγνωσης, βοηθά στον εντοπισμό και την πρόβλεψη δυσκολιών σε μαθητές οι οποίοι μπορεί να έχουν ένα πολύ ειδικό αναγνωστικό μονοπάτι.

Τα στάδια της μεθόδου RADAR

Σκοπός RADAR

Η αξιολόγηση με τη Μέθοδο RADAR γίνεται σε 2 στάδια:

Στο πρώτο στάδιο ένα πρωτοποριακό εργαλείο ανιχνεύει τον τρόπο ανάγνωσης του παιδιού με τρόπο έγκυρο και αντικειμενικό.

Το εργαλείο αυτό είναι αποτέλεσμα 10χρονης έρευνας και κλινικής εμπειρίας της επιστημονικής ομάδας του RADAR. Το λογισμικό του RADAR βασίζεται σε κατοχυρωμένους αλγόριθμους, καθώς διαθέτει ελληνικά και διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας τόσο στην Ε.Ε. όσο και στις Η.Π.Α. ενώ η μεθοδολογία του έχει δημοσιευτεί σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά

Στο δεύτερο στάδιο μια ομάδα υποστήριξης ειδικών ιατρών και επιστημόνων αποτιμά το επίπεδο επάρκειας της ανάγνωσης του παιδιού. Η παραπάνω αξιολόγηση μπορεί να εντοπίσει με ακρίβεια και αντικειμενικότητα εάν το παιδί δυσκολεύεται κατά την ανάγνωση και σε ποια σημεία, με ακρίβεια συλλαβής. Πρόκειται για μια πλήρη αξιολόγηση της αναγνωστικής επάρκειας του παιδιού με μια εντελώς καινούργια μεθοδολογία.

Πρόκειται για μια λεπτομερή αξιολόγηση της αναγνωστικής επάρκειας του παιδιού με μια εντελώς καινούργια μεθοδολογία.

Με την συνεργασία

Μέθοδος RADAR

Είναι γρήγορη

Διαρκεί μόλις λίγα λεπτά

Είναι ακριβής

Τα ποσοστά επιτυχίας είναι μεγαλύτερα του 95%

Έχει επιστημονικό υπόβαθρο

Βασίζεται σε αυστηρά μαθηματικά μοντέλα

Είναι πιστοποιημένη

Έχει πιστοποίηση CE για όλη την Ευρώπη και έγκριση από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων

Είναι εύκολη και φιλική

Ο αναγνώστης δεν χρειάζεται να φορέσει κάποια συσκευή

Είναι μοναδική

Λειτουργεί με ειδικά προσαρμοσμένους κατοχυρωμένους αλγορίθμους

Είναι αντικειμενική

Στα αποτελέσματα της δεν μεσολαβεί καθόλου ο ανθρώπινος παράγοντας

Δεν είναι παρεμβατική

Ο αναγνώστης απλά διαβάζει ένα κείμενο όπως στον υπολογιστή του

Είναι για όλους

Απευθύνεται σε αναγνώστες κάθε ηλικίας!