Παρέμβαση με το RADAR

Το ανιχνευτικό εργαλείο RADAR, μέσω του ειδικού λογισμικού του, αξιολογεί εύκολα και γρήγορα την αναγνωστική ευχέρεια ενός παιδιού.

Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει η δυνατότητα να καταγραφούν συγκεκριμένες ποσοτικές μετρήσεις σχετικά με ένα πλήθος παραμέτρων που επηρεάζουν την αναγνωστική ικανότητα ενός ατόμου.

Πρόκειται για μια εξέταση εξ’ ολοκλήρου ψηφιακή, γρήγορη και φιλική προς τον αναγνώστη, η οποία δεν είναι καθόλου παρεμβατική.

Το μόνο που έχουν να κάνουν τα παιδιά που εξετάζονται, είναι να διαβάσουν διάφορα κείμενα μπροστά από μια οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή.

επόμενα-βήματα-radar

Το RADAR δε σχετίζεται με κανένα εργαλείο που έχετε δει ή ακούσει έως σήμερα.

Παρόλο η δυσλεξία δεν προκύπτει από κάποιο οφθαλμολογικό πρόβλημα, μέσω των κινήσεων των  ματιών μπορούμε να αποτυπώσουμε ένα αναγνωστικό μοτίβο ενώ διαβάζουμε.

Το RADAR έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
-Είναι έγκυρο, γιατί μπορεί να μας πει με ακρίβεια 99% εάν ένα παιδί διαβάζει καλά ή όχι σύμφωνα με την τάξη και την ηλικία του.
-Είναι αντικειμενικό, γιατί στηρίζεται σε ένα λογισμικό ειδικά σχεδιασμένο που μπορεί να «ποσοτικοποιήσει» το μέγεθος του προβλήματος ώστε να βοηθήσει τον ειδικό να φτιάξει ένα εξατομικευμένο πλάνο παρέμβασης
-Είναι γρήγορο και ξεκούραστο, γιατί η διαδικασία διαρκεί μόλις λίγα λεπτά.
-Τέλος, να αναφέρουμε ότι ακολουθώντας το πνεύμα της μετά-Covid εποχής, το RADAR πραγματοποιείται και με τη χρήση τεχνολογίας Cloud, εντελώς ανέπαφα τηρώντας όλες τις απαραίτητες αποστάσεις.

RADAR όπως…αιματολογική εξέταση, αλλά της ανάγνωσης

Φανταστείτε τη Μέθοδο RADAR σαν μια «αιματολογική εξέταση» όπου έχουμε μια τιμή για κάθε μια παράμετρο ανάγνωσης και μια τιμή για να τη συγκρίνουμε.

Είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάτι μετρήσιμο για την ανάγνωση και αυτό είναι σημαντικό διότι οτιδήποτε μπορείς να το μετρήσεις, μπορείς και να το βελτιώσεις. Έτσι, αν ένας μαθητής την δεύτερη φορά που θα έρθει για αξιολόγηση έχει καλύτερα αποτελέσματα από την πρώτη τότε σημαίνει ότι το θεραπευτικό πλάνο παρέμβασης δουλεύει.

Εάν όχι, τότε θα πρέπει το πλάνο να αλλαχθεί από τον ειδικό και να δοκιμάσει κάτι νέο.

Οτιδήποτε μπορείς να το μετρήσεις, μπορείς και να το βελτιώσεις

Έχει αποτέλεσμα η βοήθεια από τον ειδικό;

Γιατί όμως είναι σημαντικό να γνωρίζουμε αν το θεραπευτικό πλάνο παρέμβασης λειτουργεί και σε ποια σημεία παρατηρείται βελτίωση;
Πρώτον, γιατί δίνεται η δυνατότητα στον ειδικό με μετρήσιμα αποτελέσματα να αξιολογήσει την παρέμβαση την οποία εφαρμόζει και να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές όπου χρειάζεται. Δεύτερον, διότι ο γονέας έχει ανάγκη να ξέρει ότι αυτό που προσφέρει στο παιδί του είναι αποτελεσματικό. Και τρίτον και ίσως και σημαντικότερο, διότι το ίδιο το παιδί ενισχύει την αυτοπεποίθησή του.