Ορισμοί

Προτού προχωρήσουμε στη Μέθοδο RADAR, ας εξηγήσουμε μερικούς όρους, που θα φανούν χρήσιμοι στην συνέχεια.

Εστίαση

Η Εστίαση είναι η διατήρηση του βλέμματος σε μια συγκεκριμένη περιοχή για μερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Η εστίαση επιτρέπει στον εγκέφαλο να συγκεντρώσει τις πληροφορίες κατά την ανάγνωση.

Σακκαδικές κινήσεις

Οι σακκαδικές κινήσεις είναι γρήγορες ταυτόχρονες κινήσεις και των δύο ματιών προς την ίδια κατεύθυνση.

Οι σακκαδικές κινήσεις μετακινούν το βλέμμα από το ένα εστιακό σημείο στο επόμενο.

Αναγνωστικό μονοπάτι

Στο αναγνωστικό μονοπάτι οι άνθρωποι εναλλάσσουν εστιάσεις με σακκαδικές κινήσεις. Η συνολική ακολουθία των εστιάσεων και των σακκαδικών κινήσεων κατά την ανάγνωση, ονομάζεται αναγνωστικό μονοπάτι.

Οπτική οξύτητα

Η οπτική οξύτητα είναι η ακρίβεια και καθαρότητα της όρασης, που εξαρτάται από την ποιότητα εστίασης της εικόνας στον αμφιβληστροειδή χιτώνα, μέσα στο μάτι, και από την ικανότητα του εγκεφάλου στην επεξεργασίας εικόνας.

Οπισθοδρόμηση

Η οπισθοδρόμηση είναι η κίνηση που κάνει ο αναγνώστης, μετακινώντας το βλέμμα του πίσω σε λέξεις που έχει ήδη δει και τις ξαναδιαβάζει.

Αναγνωστικό μονοπάτι τυπικού αναγνώστη (αριστερά) και δυσλεξικού αναγνώστη (δεξιά). Οι μπλε κύκλοι είναι οι εστιάσεις και οι πορτοκαλι γραμμές είναι οι σακκαδικές κινήσεις. Όσο μεγαλύτερος ο κύκλος, τόσο μεγαλύτερη η διάρκεια της εστίασης και τόσο μεγαλύτερη και η δυσκολία του ανανγωστή στο σημειο αυτό. Επίσης, όσο μικρότερες η σακκαδικές κινήσεις τόσο χαμηλότερη και η αναγνωστική ευχέρεια του αναγνώστη.

Με την συνεργασία

Μέθοδος RADAR

Είναι γρήγορη

Διαρκεί μόλις λίγα λεπτά

Είναι ακριβής

Τα ποσοστά επιτυχίας είναι μεγαλύτερα του 95%

Έχει επιστημονικό υπόβαθρο

Βασίζεται σε αυστηρά μαθηματικά μοντέλα

Είναι πιστοποιημένη

Έχει πιστοποίηση CE για όλη την Ευρώπη και έγκριση από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων

Είναι εύκολη και φιλική

Ο αναγνώστης δεν χρειάζεται να φορέσει κάποια συσκευή

Είναι μοναδική

Λειτουργεί με ειδικά προσαρμοσμένους κατοχυρωμένους αλγορίθμους

Είναι αντικειμενική

Στα αποτελέσματα της δεν μεσολαβεί καθόλου ο ανθρώπινος παράγοντας

Δεν είναι παρεμβατική

Ο αναγνώστης απλά διαβάζει ένα κείμενο όπως στον υπολογιστή του

Είναι για όλους

Απευθύνεται σε αναγνώστες κάθε ηλικίας!