Μέθοδος αναγνωστικής επάρκειας RADAR στον δήμο Αμαρουσίου

Με μεγάλη προσέλευση παιδιών και γονέων ολοκληρώθηκε το καινοτόμο πρόγραμμα «Μέθοδος Αναγνωστικής Επάρκειας RADAR» για τους μαθητές της Γ΄ έως τη ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου, στο πλαίσιο ανάπτυξης μηχανισμών πρόληψης για θέματα που αφορούν στην υγεία των πολιτών, την έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση και γενικά για την Προαγωγή Υγείας.

Η εμπειρία που αποκόμισαν τόσο οι γονείς όσο και τα παιδιά ήταν εξαιρετικά ευχάριστη, αφού η αξιολόγηση είναι εύκολη, γρήγορη και πολύ φιλική προς τα παιδιά.

Το Οφθαλμολογικό & Διαθλαστικό Κέντρο «Εμμετρωπία» με επικεφαλής τον χειρούργο οφθαλμίατρο Δρ. Ιωάννη Μ. Ασλανίδη και τους ερευνητές κ.κ. Βασίλη Ανδρεαδάκη και Βασίλη Σελίμη, ο Δήμος Αμαρουσίου και το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων συνεργάστηκαν αψογά για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος.