Κέντρο ανάγνωσης & μαθησιακών δυσκολίων

Με αφορμή τα «10 χρόνια Εμμετρωπίας» του Οφθαλμολογικού & Διαθλαστικού Κέντρου Κρήτης Εμμετρωπία, το βράδυ της 25ης Νοεμβρίου σε ειδική εκδήλωση παρουσιάστηκαν σε εκπροσώπους του Τύπου, οι δυο νέες υπηρεσίες του Κέντρου μας.

Πιο συγκεκριμένα, υπογραμμίστηκε ότι η Εμμετρωπία είναι το πρώτο κέντρο στην Κρήτη, και ένα από τα λίγα στην Ελλάδα, που έλαβε άδεια Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) στο χώρο της Οφθαλμολογίας.

Με την άδεια αυτή δίνεται η δυνατότητα σε εξειδικευμένα κέντρα να προβαίνουν σε επεμβάσεις που δεν χρειάζονται νοσηλεία σε νοσοκομείο παρακάμπτοντας έτσι τον πιθανό κίνδυνο των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.

Επίσης, παρουσιάστηκε το νέο Κέντρο Ανάγνωσης & Μαθησιακών Δυσκολίων, το οποίο είναι καρπός πολυετούς έρευνας της Εμμετρωπίας και του ερευνητικού της εργαστήριου Optotech. Η νέα αυτή υπηρεσία αφορά τη διερεύνηση των πιθανών μαθησιακών δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίζει ένα παιδί.

Η διεπιστημονική μας ομάδα προσφέρει μια πολυδιάστατη και ολοκληρωμένη προσέγγιση στο θέμα αυτό, κάνοντας χρήση της μεθόδου RADAR, για την οποία απονεμήθηκε εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ενώ υπάρχει και θετική εισήγηση για διεθνές.

Η μέθοδος  RADAR ουσιαστικά αξιολογεί την αναγνωστική επάρκεια ενός παιδιού. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε συγκεκριμένες ποσοτικές μετρήσεις σχετικά με ένα πλήθος παραμέτρων που επηρεάζουν την αναγνωστική ικανότητα ενός ατόμου.

Συγκεκριμένα, μέσω ειδικά κατασκευασμένου εξοπλισμού, καταγράφεται επακριβώς το «αναγνωστικό μονοπάτι», δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο διαβάζει ένα κείμενο το κάθε παιδί.

Έπειτα από την καταγραφή, και έχοντας αναπτύξει ένα ειδικό λογισμικό που ονομάζεται Emmetrolexia, το οποίο βασίζεται σε αυστηρά μαθηματικά μοντέλα, μπορούμε να αναλύσουμε λεπτομερώς το «αναγνωστικό μονοπάτι» του κάθε παιδιού και να εντοπίσουμε τα ποιοτικά  στοιχεία του κειμένου που προκαλούν τη μεγαλύτερη δυσκολία όπως για παράδειγμα δίφθογγοι, πολυσύλλαβες λέξεις κλπ.

Η μέθοδος RADAR είναι μία εξέταση εύκολη και γρήγορη, φιλική προς τον αναγνώστη, είτε αυτός είναι παιδί είτε ενήλικας, και φυσικά καθόλου παρεμβατική μιας και το μόνο που πρέπει να κάνει ο αναγνώστης είναι να διαβάσει ένα κείμενο μπροστά από μια οθόνη υπολογιστή.

Η μέθοδος αυτή δεν ήρθε για να αντικαταστήσει τους ειδικούς επιστήμονες του χώρου. Αντιθέτως, αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο που πιστεύουμε ότι μπορεί να βοηθήσει αρκετά, προσφέροντας πληροφορίες που μπορούν να είναι κρίσιμες και για την όποια διάγνωση αλλά και για τη σχεδίαση της όποιας πιθανής θεραπευτικής παρέμβασης.

Με τη μέθοδο R.A. D.A.R. έχουμε πλέον μετρήσιμα αποτελέσματα σχετικά με συγκεκριμένες παραμέτρους της ανάγνωσης.