Η μέθοδος RADAR στο 5ο πανελλήνιο συνέδριο αναπτυξιακής ψυχολογίας

Ο Κλάδος Αναπτυξιακής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛΨΕ) και τα Παιδαγωγικά Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργάνωσαν το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας με θέμα «Συνθέτοντας το παζλ της ανθρώπινης ανάπτυξης: Γέφυρες με την κοινωνία και την εκπαίδευση». Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 20-23 Οκτωβρίου 2016 στο Βόλο, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η Μέθοδος RADAR παρουσιάστηκε στο συνέδριο με ομιλητή τον ερευνητή Ανδρεαδάκη Βασίλη.

Το συνέδριο απευθυνόταν σε ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, ανθρωπολόγους, κοινωνιολόγους, παιδιάτρους, παιδοψυχίατρους και φοιτητές συναφών γνωστικών αντικειμένων και όσους ενδιαφέρονται για τη φύση, τις διεργασίες, τους μηχανισμούς της ανθρώπινης ανάπτυξης, τις αλληλεπιδράσεις της με παράγοντες του περιβάλλοντος και την αξιοποίηση αυτών των γνώσεων για τη βελτίωση της καθημερινής ζωής και τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων του ανθρώπου.