4 διαφορετικοί έλεγχοι

  Αρχική/Μέθοδος R.A.D.A.R./Αξιολόγηση/4 διαφορετικοί έλεγχοι

 

Η διεπιστημονική ομάδα των ειδικών ιατρών και επιστημόνων μας διενεργεί μια πλήρη αξιολόγηση, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Έναν πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο
  • Έναν πλήρη οπτομετρικό έλεγχο
  • Έναν αδρό ακοολογικό έλεγχο
  • Μία ενδελεχή ανάλυση και αξιολόγηση της ανάγνωσης με τη Μέθοδο R.A.D.A.R.

 

Στη συνέχεια τα ευρήματα όλων των παραπάνω εξετάσεων αξιολογούνται, λαμβάνοντας υπόψη και το κοινωνικό ιστορικό του παιδιού, έτσι ώστε να δοθούν – εάν χρειάζεται φυσικά – οι αντίστοιχες κατευθυντήριες οδηγίες προς τους γονείς.

 

6 elegxoi