Δείγμα αναφοράς

Επιστημονική παρουσίαση του ανιχνευτικού εργαλείου RADAR στο συνέδριο που διοργάνωσε το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο της διημερίδας του έργου “Εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική παρέμβαση και συμβουλευτική για τις μαθησιακές δυσκολίες”.


Σύνοψη

Το R.A.D.A.R (Rapid Assessment of Dyslexia and Abnormalities in Reading) είναι ένα πολύ-παραμετρικό εργαλείο ανίχνευσης δυσλεξίας και μαθησιακών δυσκολιών που σχετίζονται με την ανάγνωση. Δημιουργήθηκε από μια διεπιστημονική ομάδα με τη συμμετοχή Ελληνικών και διεθνών πανεπιστημίων, υπό την αιγίδα του  Δρ. Ιωάννη Μ. Ασλανίδη.

Το RADAR προσφέρει μετρήσιμα, αντικειμενικά και αναπαράξιμα συμπεράσματα για την αναγνωστική ευχέρεια ενός μαθητή.

Αποτελεί ένα αξιόπιστο εργαλείο αρχικής ανίχνευσης δυσλεξίας, καθώς και εξατομικευμένου σχεδιασμού και παρακολούθησης της παρέμβασης από τον ειδικό. Το RADAR είναι ένας συνδυασμός εξειδικευμένων μαθηματικών μοντέλων και αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης, με βάση τη λεπτομερέστατη ανάλυση της κίνησης των ματιών κατά ανάγνωση. Αξιολογεί περισσότερες από 25 μετρήσιμες παραμέτρους και αποτυπώνει πλήρως την αναγνωστική διαδικασία.

Το λογισμικό του RADAR διαθέτει διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε Ε.Ε. και Η.Π.Α., η μεθοδολογία του έχει δημοσιευτεί σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και έχει έγκριση από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων με πιστοποίηση CE για όλη την Ευρώπη.

Η ομάδα του RADAR συντονίζει συνεργασίες με εξέχοντα πανεπιστήμια όπως αυτό του Harvard University στις ΗΠΑ, του Cardiff Metropolitan University στο Ηνωμένο Βασίλειο, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου κ.α. , ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνες σε σχολεία της Αλμπέρτα στον Καναδά.