Αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών

αξιολόγηση

Μαθησιακά Προβλήματα, πως τα αξιολογείς

Η ανίχνευση των μαθησιακών ιδιαιτεροτήτων ενός παιδιού έχει τεράστια σημασία.

Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση ενός μαθησιακού προβλήματος βοηθάει στην επιτυχή αντιμετώπιση και στην αποφυγή των ψυχολογικών προβλημάτων που προκαλεί η καθημερινή αποτυχία και απόρριψη που εισπράττουν αυτά τα παιδιά στο σχολείο και στο σπίτι.

Δυστυχώς, η έλλειψη κατανόησης από το άμεσο περιβάλλον του παιδιού, η κριτική και η απόρριψη μπορούν να δυσχεράνουν ακόμη περισσότερο την ήδη φορτισμένη κατάσταση.

Οι γονείς συχνά αφήνουν το χρόνο να κυλήσει γιατί δε γνωρίζουν ότι μπορούν να κάνουν κάτι για την ουσιαστική αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.

Παράλληλα ελπίζουν ότι αυτές οι δυσκολίες του παιδιού τους θα εξαφανισθούν –ως δια μαγείας- καθώς αυτό θα μεγαλώνει και θα ωριμάζει.

Η διάγνωση μπορεί να πραγματοποιηθεί συνήθως όταν έχει ολοκληρωθεί πλήρως η εκμάθηση της γραφής και της ανάγνωσης μέσα από τη χρήση τεστ ανάγνωσης, κατανόησης, γραφής-ορθογραφίας, ανάπτυξης θέματος, αριθμητικής και ψυχομετρικών εργαλείων.

Έχει αποδειχθεί πως όσο πιο έγκαιρα γίνει η διάγνωση, τόσο καλύτερα ένα παιδί αξιοποιεί την βοήθεια που του παρέχεται. Είναι ευρέως αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα ότι αν η παρέμβαση ξεκινήσει νωρίς, τα αποτελέσματα είναι θεαματικότερα.

Σε τι χρησιμεύει το RADAR για να διαγνώσεις μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία

Το ανιχνευτικό εργαλείο RADAR μπορεί να παρέχει υψηλής ακρίβειας και μεγάλης ταχύτητας μετρήσεις και στατιστικά, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν:

  •  Στην αξιολόγηση της αναγνωστικής ευχέρειας
  •  Στην ποσοτικοποίηση των αναγνωστικών δυσκολιών
  •  Στη διάγνωση της δυσλεξίας από έναν ειδικό, παρέχοντας επιπλέον δεδομένα
  •  Στην λεπτομερή ανάλυση της αναγνωστικής διαδικασίας
  •  Στον εντοπισμό δυσκολιών στην ανάγνωση, σε επίπεδο λέξης
  •  Στον εντοπισμό δυσκολιών στη νοηματική αποκωδικοποίηση κειμένων

Το RADAR δεν απευθύνεται μόνο σε παιδιά με διεγνωσμένη ή όχι μαθησιακή δυσκολία.

Είναι μια εξέταση γρήγορη και εύκολη, την οποία μπορεί να κάνει ο καθένας μας για να μάθει περισσότερα για την αναγνωστική του ευχέρεια.

Αποτίμηση RADAR

Με την ακριβή παρατήρηση των κινήσεων του ματιού, το RADAR προσδιορίζει με ακρίβεια τις εστιάσεις και τις σακκαδικές κινήσεις που πραγματοποιεί ο αναγνώστης κατά την οπτική επεξεργασία του κειμένου. Σχηματίζεται έτσι το αναγνωστικό μονοπάτι, που περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, από το οποίο μπορούμε να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα.

Το RADAR είναι ένας συνδυασμός αυστηρών μαθηματικών μοντέλων και αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης. Χρησιμοποιούνται περισσότερες από 25 επαναλήψιμες παραμέτρους για να περιγραφεί πλήρως την αναγνωστική διαδικασία. Τα αποτελέσματα του RADAR αναλύουν ενδελεχώς τον τρόπο με τον οποίο διαβάζει ο μαθητής, είτε σιωπηλά είτε φωνακτά. Συγκεντρώνοντας όλες αυτές τις πληροφορίες, μπορούμε να αποφανθούμε με ακρίβεια και αντικειμενικότητα σε ποια σημεία του κειμένου ο αναγνώστης παρουσίασε δυσκολία, καθώς και ποια τα προσπέρασε εντελώς.

Μέσω του εργαλείου αυτού, ο ειδικός μπορεί πλέον να εστιάσει στον ακριβή τρόπο με τον οποίο ένα παιδί διαβάζει ένα κείμενο. Επίσης, εκτός του ότι μπορεί να διαπιστώσει μια γενικότερη δυσχέρεια ή ανεπάρκεια, μπορεί να εστιάσει σε συγκεκριμένα σημεία του προβλήματος του αναγνώστη. Έτσι με βάση αυτά τα σημεία ο ίδιος μπορεί να προχωρήσει σε ένα εξατομικευμένο πλάνο παρέμβασης, ειδικά διαμορφωμένο στις ανάγκες του μαθητή.

Η πολυσέλιδη αναφoρά αποτελεσμάτων του RADAR

Ο αξιολογούμενος/γονέας/κηδεμόνας θα λάβει τα αποτελέσματα του RADAR σε μια πολυσέλιδη αναφορά που θα περιγράφει με μοναδικό τρόπο την αναγνωστική εικόνα του αξιολογούμενου. Χρησιμοποιούμε πάνω από 25 παραμέτρους για να περιγράψουμε ενδελεχώς την αναγνωστική διαδικασία. Η αναφορά περιλαμβάνει αποτίμηση της ανάγνωσης σε πραγματικό χρόνο, αριθμητικά αποτελέσματα, γραφήματα και συμπεράσματα. Η αναφορά θα χρησιμοποιηθεί από τον ειδικό σε θέματα αναγνωστικών δυσκολιών σαν βάση, ώστε να δημιουργηθεί ένα εξατομικευμένο πλάνο παρέμβασης για τον αξιολογούμενο. Με το RADAR μπορούμε να ελέγξουμε την αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής παρέμβασης για έναν μαθητή που έχει πρόβλημα, αφού λόγω των μετρήσιμων αποτελεσμάτων του (νούμερα, γραφήματα, γραφικά) μπορεί να μας πει με ακρίβεια το ποσοστό επιτυχίας (ή αποτυχίας) του θεραπευτικού πλάνου παρέμβασης, μετά από συγκεκριμένο διάστημα που έχει γίνει η απαραίτητη παρέμβαση.

Μια αποτίμηση ανάγνωσης μέσω του RADAR παρέχει υψηλής ακρίβειας και μεγάλης ταχύτητας μετρήσεις και στατιστικά, το οποίο δίνει στους ειδικούς τη δυνατότητα:

  • να έχουν την επιστημονική παρατήρηση της ανάγνωσης σε πραγματικό χρόνο, με φυσιολογικό τρόπο και χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση,
  • να συγκρίνουν την ανάγνωση του παιδιού με άλλα παιδιά ίδιας ηλικίας και εκπαίδευσης και να το τοποθετούν στο πληθυσμό (percentile position),
  • να εντοπίσουν τα ποιοτικά στοιχεία του κειμένου που προκαλούν τη μεγαλύτερη δυσκολία (μέγεθος λέξεων, δίφθογγοι κλπ.) τα οποία μπορεί να διαφέρουν ανά περίπτωση, και να δημιουργήσουν έτσι ένα συγκεκριμένο πλάνο θεραπείας (individualized treatment plan),
  • να αποτυπώνουν και να αξιολογούν το βαθμό βελτίωσης και προόδου ενός ατόμου πριν και μετά τη θεραπεία (treatment monitoring).

Το RADAR παρέχει επίσης τη δυνατότητα στον ειδικό να εξετάσει την αναγνωστική ικανότητα με διάφορες παραμετροποιήσεις και σενάρια, ακόμα και με τα υπάρχοντα συμβατικά εργαλεία που ήδη χρησιμοποιεί.

Με την συνεργασία

Μέθοδος RADAR

Είναι γρήγορη

Διαρκεί μόλις λίγα λεπτά

Είναι ακριβής

Τα ποσοστά επιτυχίας είναι μεγαλύτερα του 95%

Έχει επιστημονικό υπόβαθρο

Βασίζεται σε αυστηρά μαθηματικά μοντέλα

Είναι πιστοποιημένη

Έχει πιστοποίηση CE για όλη την Ευρώπη και έγκριση από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων

Είναι εύκολη και φιλική

Ο αναγνώστης δεν χρειάζεται να φορέσει κάποια συσκευή

Είναι μοναδική

Λειτουργεί με ειδικά προσαρμοσμένους κατοχυρωμένους αλγορίθμους

Είναι αντικειμενική

Στα αποτελέσματα της δεν μεσολαβεί καθόλου ο ανθρώπινος παράγοντας

Δεν είναι παρεμβατική

Ο αναγνώστης απλά διαβάζει ένα κείμενο όπως στον υπολογιστή του

Είναι για όλους

Απευθύνεται σε αναγνώστες κάθε ηλικίας!